I R M I N A W O L N I A K  .  P R O

Polityka Cookies

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za
pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one
wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku
cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. irminawolniak.pro Strona
internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony
dostęp.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ
STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane
kontaktowe: numer telefonu 797-369-686 adres e-mail: kontakt@irminawolniak.pro, w związku z realizowaną
przez Irminę Wolniak zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie IRMINA WOLNIAK.

CEL COOKIES

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez
dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.
W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celach
technicznych:
 zapewniają prawidłowe działania strony internetowej;
 zapamiętują czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;
 zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia;
 określają czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową
 Zapamiętują koszyk


Pliki cookies portali społecznościowych - Wykorzystywanie plików cookies dotyczących portali
społecznościowych nie jest wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
jednak są one wbudowane w strukturę naszej strony internetowej. Dla danych osobowych zawartych w tych
plikach cookies jesteśmy współadministratorem w zakresie zbierania danych oraz ich przekazywania do
 Youtube’a

Czas Przechowywania plików Cookies
Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie
przeglądarki internetowej
Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu
Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:
- adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
- typ urządzenia
- czas przebywania na stronie
- podjęte czynności na stronie
- lokalizację z której dokonywane jest połączenie
Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W
celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej
przeglądarki internetowej:
1. Firefox
2. Chrome
3. Microsoft Edge
4. Safari
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym
działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.
Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl
Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można
znaleźć (...)
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/